Bureau Veritas Certifikat

Adgangskontrol

Adgangskontrol kan have flere formål:

HVEM må komme ind - og HVOR må de komme ind?

HVORNÅR kommer og går medarbejderne?

Er der nogen tilbage i bygningen inden alarmen tilsluttes?

Adgangskontrollen behøver ikke at omfatte alle funktioner, men mulighederne findes i selv mindre installationer.

Adgangskontrollen kan laves som en "stand alone" løsning, men vil med fordel kunne integreres med den elektroniske alarminstallation.

Brugervenlighed og sikkerhedsniveau kan justeres efter behov. Nøglebrikker, SmartCard, finger scanning, kodetastatur - eller en kombination af disse. Mulighederne er mange - og brugerne behøver ikke at føle besvær eller kontrol. Til gengæld er uønskede gæster forhindret adgang.

Løsningsmulighederne er mange og faldgruberne ligeså. Vi tilbyder rådgivning og projektering fra planlægningsfasen og frem til den færdige løsning og integration med alarmsystem.