Bureau Veritas Certifikat

Gitre til vinduer og facader

Hvad vi ikke ved om gitre er ikke værd at vide ...

Til gengæld kan vores viden vise sig værdifuld for alle som ønsker effektivt at holde ubudne gæster ude..

Vi leverer i alle former for gitterløsninger, uanset om der er tale om faste gitre eller rullegitre:

Faste gitre anvendes, hvor der ikke er behov for at gitrene skal fjernes dagligt. Gitrene kan være fastmonterede eller aftagelige. De kan også udføres med hængsler som svingbare gitre, såfremt dette ønskes.

Åbne rullegitre anvendes, hvor man ønsker så stor maskestørrelse og dermed så godt indsyn som muligt.

Information og produktbeskrivelser på de forskellige muligheder finder du beskrevet på Nettogitters hjemmeside, som vi har linket til ovenfor. Personerne du skal tale med - det er os!

Vi giver den fornødne rådgivning i projekteringsfasen, beregner tilbud og foretager installation. Nemmere bliver det ikke.

Alle vore produkter overholder naturligvis de gældende påkrævede kvalitets- og sikkerhedskrav.

Fastegitre

Faste sikrings gitre

Faste eller aftagelige gitre anvendes, hvor der ikke er behov for at gitrene skal fjernes dagligt.

Gitrene kan være fastmonterede eller aftagelige. De kan også udføres med hængsler som svingbare gitre, såfremt dette ønskes.

Rullegitre

Rullegitre Sikrings gitre

Åbne rullegitre anvendes, hvor man ønsker stor maskestørrelse og dermed sikre et godt indsyn for forbipasserende.